TH| EN
>
(0)
งานเสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ ครั้งที่19 จังหวัดเชียงราย
26 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นางประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ ผู้บริหารระดับสูงบริษัท ปภาวิน จำกัด ยกทัพทีม Hi-jet เข้าร่วมกิจกรรมงานเสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ ครั้งที่19 จังหวัดเชียงราย โดยมีนางณริภา ศรีสว่างวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพให้การตอนรับเป็นอย่างดี ..

Copyright (c) 2013 hi-jet Co., Ltd. All Rights Reserved.
วิธีการชำระเงิน | การจัดส่งสินค้า | สมัครสมาชิก