TH| EN
>
(0)
วันเด็กแห่งชาติ
14 มกราคม 2562

เมื่อวันที่11 มกราคมนี้ บริษัท ปภาวิน จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม และ โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งกายใจ มีคุณธรรม เป็นคนดีในสังคม

โดยบริษัท ปภาวิน จำกัด ได้สนับสนุนส่งมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน และเสื้อกีฬาFBT (สนับสนุนโดย FBT)

Copyright (c) 2013 hi-jet Co., Ltd. All Rights Reserved.
วิธีการชำระเงิน | การจัดส่งสินค้า | สมัครสมาชิก